Tarievenlijst Orofaciaal Fysiotherapeut Hans van Mourik 2024

Bezoekers van onze praktijk zullen geen prijslijst aan de wand in onze wachtkamer zien. U kunt onze prijslijst wel hier op onze site vinden en in de informatieklapper in de wachtruimte. Hierin kunt u ook al onze voorwaarden lezen en alle overige tarieven van hulpverlening en hulpmiddelen die wij verstrekken. Wij menen hiermee verder te gaan dan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de FIOD/ECD eigenlijk bedoelen.

Code Omschrijving  tarief 
1000 Zitting fysiotherapie € 39,95
1001 Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling € 52,00
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 61,00
1401 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief toeslag uitbehandeling € 76,00
1850 Screening € 14,00
1851 Screening inclusief toeslag uitbehandeling € 24,00
1860 Intake en onderzoek na screening € 40,00
1861 Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling € 49,50
1864 Screening, intake en onderzoek € 53,00
1870 Intake en onderzoek na verwijzing € 53,00
1871 Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling € 62,00
1700 Lange zitting / complexe zorgvraag € 65,00
  Lange zitting inclusief toeslag uitbehandeling € 66,00
  Toeslagen Uitbehandelingen € 12,00
1920 Telefonisch consult € 12,00
  Instructie/overleg ouders / familie van de patiëntp ½ uur € 35,00
  Beantwoording E-consult(niet onder behandeling) p ¼ uur € 20,00
  Video-consult € 39,95
  Tweetconsult (gratis)
  Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen (uur) € 35,50
  Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen (uur) € 27,00
  Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen (uur) € 22,00
     
1900 Eenvoudige, korte rapporten € 40,00
1901 Gecompliceerde, tijdrovende rapporten / verstrekkingen informatie € 81,00
  t.b.v. verzekeringen  

Tarieven zijn gebaseerd op betaling aan praktijk onverzekerd. Voor aanvullende- / basisverzekering worden andere tarieven gehanteerd overeenkomstig de contracten die onze praktijk met de zorgverzekeraars gesloten zijn. De vergoeding (aantal behandelingen) daarvan is mede afhankelijk met de hoogte, die u zelf heeft afgesloten met uw verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering en/of valt uw behandeling niet onder de basisverzekering, dan gelden bovenstaande tarieven. Deze tarieven zijn vastgesteld op 1-1-2024. 
De vorige tarieven waren vast gesteld op 1-1-2023 en met ingang van 1-1-2024 is een verhoging ingevoerd van 8%. Wij realiseren ons dat dit nog 6 euro onder de kostprijs + inflatie zit. Wij menen met 40€ niet onnodig hoog te declareren voor een basis behandeling (code 1000). 
Voor vragen neemt u contact op.  

powered by social2s